Galeria zdjęć Zapraszamy do galerii zdjęć.
Lewocza: ratusz i kościół św. Jakuba - VI.1994 r.
Lewocza leży 25 km na wschód od Popradu. Jest otoczona murami, usytuowana na lekkim wzniesieniu, przepojona fascynującą atmosferą średniowiecza.
Pierwsze próby założenia miasta w tej okolicy spełzły na niczym z powodu najazdów tatarskich. Dopiero w XIII wieku fala emigrantów z Saksonii zapewniła Lewoczy pozycję stolicy miast spiskich, którą miasto traciło stopniowo dopiero w XVIII i XIX stuleciu. Dlatego też miasto jest architektonicznym reliktem zdominowanym przez budynki XV- i XVI-wieczne, czyli pochodzące z okresu rozkwitu.
Cały kompleks miejski Lewoczy jest miejskim rezerwatem historycznym. Średniowieczne, gotyckie założenie miasta ma kształt szachownicy, z prostokątnym rynkiem, wokół którego znajdują się liczne gotyckie, renesansowe i wczesnobarokowe kamieniczki i pałace patrycjuszy, z wewnętrznymi podwórzami otoczonymi arkadowymi podcieniami i krużgankami. Na uwagę zasługują też fragmenty gotyckich umocnień miejskich z XIV ÷ XV wieku. Interesujący architektonicznie budynek ratusza z arkadami wykazuje pierwotne założenie gotyckie z połowy XVI wieku. W XVII wieku został przebudowany w stylu renesansowym.
Lewocza: kościół św. Jakuba Najcenniejszym zabytkiem Lewoczy jest gotycki kościół św. Jakuba, uznany dziś za pomnik kultury narodowej. Budowa jego została ukończona przed rokiem 1400. Jest to największy gotycki kościół na Spiszu i po koszyckim Domu św. Elżbiety drugi największy w Słowacji. Kościół posiada wyjątkowo wspaniałe wyposażenie wnętrza. Należy do niego przede wszystkim ołtarz główny wys. 18,6 m, szer. 6 m, pochodzący z lat 1507-17, z bogatymi rzeźbami w drewnie i malowidłami mistrza Pawła z Lewoczy, związanego z krakowską szkolą Wita Stwosza. Jest to najwyższy gotycki ołtarz na świecie, uznany za pomnik kultury narodowej. Znajdują się tu także liczne interesujące XIV- i XV-wieczne freski. Na jednym z bocznych ołtarzy, fundowanym w 1494 r. przez króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka znajduje się obok postaci biczowanego Chrystusa polski orzeł Jagiellonów.

Polonika
W Lewoczy często, zwłaszcza w XV wieku, odbywały się spotkania sąsiednich monarchów. Tutaj w 1423 roku spotkał się Władysław Jagiełło z królem węgierskim cesarzem Zygmuntem Luksemburskim. Ten ostatni za cenę rezygnacji Jagiełły z kandydowania do tronu czeskiego zobowiązał przybyłych do Lewoczy posłów krzyżackich do respektowania układu zawartego z Polską nad jeziorem Mnichów.
Tutaj w 1474 roku mieściła się kwatera główna króla Macieja Korwina podczas jego wojny z Polską.
W 1494 roku odbył się w Lewoczy zjazd synów Kazimierza Jagiellończyka: Władysława II - króla Czech i Węgier, Jana Olbrachta - króla Polski, Aleksandra - wielkiego księcia Litwy, Zygmunta Jagielończyka oraz Władysława Fryderyka, z udziałem innych osobistości. Zjazd zakończył spory między braćmi. Wtedy to ustalono, że Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy król polski, otrzyma godność namiestnika Śląska, znajdującego się wtedy we władaniu czeskim.

Galeria zdjęć Zapraszamy do galerii zdjęć.